Great software... because we put People first

Obrazowanie medyczne

Ściśle współpracujemy z radiologami, instytucjami badawczymi i klinikami na całym świecie, a nasze projekty związane są z obrazami o różnych modalnościach.

Projekty dotyczące obrazowania medycznego w Future Processing obejmują m.in. wspomaganie diagnostyki nowotworowej na podstawie analizy cech teksturalnych wyekstrahowanych z obrazów medycznych.

O projekcie

Zwiększenie skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego po wzmocnieniu kontrastowym w spersonalizowanej onkologii poprzez ekstrakcję nowych i ulepszonych biomarkerów

[Enhancing the diagnostic efficiency of dynamic Contrast-enhanced imaging in personalised Oncology by extracting New and Improved Biomarkers (ECONIB)]

Luty 2016 – Grudzień 2018

Obrazowanie dynamiczne po wzmocnieniu kontrastowym (ang. dynamic contrast-enhanced imaging – DCE) wykorzystujące tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MR), zostało dokładnie przestudiowane w celu oceny naczyń krwionośnych utrzymujących różne nowotwory i inne tkanki. Biomarkery DCE okazały się być skorelowane z procesami na poziomie fizjologicznym i molekularnym, co można zaobserwować w przypadku angiogenezy guza (morfologicznie charakteryzuje się wzrostem liczby mikronaczyń).

Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego po wzmocnieniu kontrastowym w spersonalizowanej onkologii poprzez ekstrakcję nowych i ulepszonych biomarkerów. Platforma ma dostarczyć nowe algorytmy w zakresie obrazowania medycznego, uczenia maszynowego (ang. machine learning) i analizy DCE, co ma poprawić skuteczność diagnostyczną obrazowania DCE.

Nowe algorytmy pozwolą lekarzom pozyskać i przeanalizować nowe biomarkery. Zaawansowane narzędzia statystyczne będą przydatne podczas badania korelacji biologicznych pozyskanych biomarkerów obrazowych. Naszym celem jest wdrożenie innowacyjnego systemu i dostosowanie go do codziennej pracy klinicznej, co pozwoli znacząco poprawić leczenie nowotworów.

Zespół projektowy

Jakub Nalepa

Jakub Nalepa – inżynier oprogramowania w Future Processing oraz pracownik naukowy Instytutu Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują algorytmy ewolucyjne, zwłaszcza (adaptacyjne) algorytmy genetyczne i memetyczne, rozpoznawanie wzorców, optymalizację, obrazowanie medyczne, obliczenia równoległe i interdyscyplinarne zastosowania tych metod. Brał udział w wielu projektach związanych z wymienionymi powyżej dziedzinami, zarówno w obszarze naukowym, jak i biznesowym. Opublikował do tej pory ponad 35 prac związanych z tymi zagadnieniami. Jest recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach, a także członkiem organizacji IEEE.

Google scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=kt6EnKcAAAAJ&hl=en
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Nalepa
Profil DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/n/Nalepa:Jakub

Michał Kawulok

Michał Kawulok – adiunkt w Instytucie Informatyki oraz inżynier oprogramowania w Future Processing. Jego zainteresowania badawcze dotyczą analizy obrazów i rozpoznawania wzorców, ze szczególną uwagą poświęconą maszynom wektorów podpierających, rozpoznawaniu gestów, analizie twarzy, obrazowaniu medycznemu i koloryzacji obrazów. Jest członkiem IEEE.

Google scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=6rK_xoMAAAAJ&hl=en
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Kawulok
Profil DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/k/Kawulok:Michal

Janusz Szymanek

Janusz Szymanek odgrywa kluczową rolę we wszystkich projektach dotyczących obrazowania medycznego w Future Processing – pełni funkcję architekta systemu i głównego programisty. Ma rozległe doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Na swoim koncie ma wiele artykułów na temat przetwarzania i rozpoznawania obrazów.

Google scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=Wwpp3g2JI7YC&hl=en
Research gate: https://www.researchgate.net/researcher/2053771694_Janusz_Szymanek
Profil DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/s/Szymanek:Janusz

Oni już nam zaufali. Ty też zostań naszym Klientem

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj.