by Logo Technical Blog – Future Processing
Łukasz Pińkowski

Użycie własnego kodu w JMeterze

Podczas pisania testów w JMeterze, konieczne może być wywołanie własnego kodu wykonującego zadanie niemożliwe do zrealizowania za pomocą standardowych funkcji…

Read more
Adrian `Vizzdoom` Michalczyk

PHP Profilers

XHProf jest oprogramowaniem Open Source (licencja Apache 2.0) i został stworzony pierwotnie dla Facebooka, jako jedno z wielu narzędzi monitorujących…

Read more

Cookies

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Cookies policy.