by Logo Technical Blog – Future Processing
Krzysztof Szabelski

Wspomnienia po Future Dev Day 2012

Robert C. Martin w swojej ostatniej książce „The Clean Coder” pisał, że aby programista mógł nieustannie produkować kreatywny „output” musi…

Read more
Katarzyna Michalczyk

Path Traversal – o krok od błędu

W analizowanej w poniższym artykule aplikacji występuje poważny błąd typu Insecure Direct Object References. Można go wywołać przy pomocy ataku Path Traversal,…

Read more
Marcin Drobik

Auto Load Dispatcher Timer

Bawiłem się ostatnio aplikacją (WPF, .NET 4.5, C# 5 async await), która wyświetla na żywo obraz z kamerki i skanuje…

Read more
Patryk Lenza

Backlog Grooming

Współtwórca Scruma, Ken Schwaber zaleca, aby 5% czasu sprintu przeznaczać na „Backlog Grooming”. Z moich doświadczeń i rozmów o Agile…

Read more

Cookies

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Cookies policy.