Menu Zamknij menu
Kontakt
Adia logo

Migracja systemu monolitycznego do chmury i mikrousług oraz doradztwo dotyczące optymalizacji i funkcjonalności mobilnych.

Firma Adia to filia globalnego dostawcy usług HR.

Firma ta opiera swoje działania na internetowej platformie rekrutacyjnej i aplikacjach mobilnych służących do poszukiwania pracowników. Narzędzia te łączą nowoczesne technologie i wiedzę o rynku pracy bazującą na kilkudziesięciu latach doświadczenia.

Adia ułatwia dostęp do elastycznych pracowników, co znacząco wspiera codzienne działania przedsiębiorstw. Z drugiej strony – Adia pomaga potencjalnym pracownikom w znalezieniu zatrudnienia i dopasowuje do nich oferty pod kątem lokalizacji i kwalifikacji. Do tego celu wykorzystywana jest aplikacja mobilna.

Adia case study Future Processing

Chcesz wiedzieć więcej o naszym kliencie? Kliknij tutaj

Wyzwanie:

Przejęcie projektu od poprzedniego dostawcy, czyszczenie i stabilizacja systemu oraz cyfrowa transformacja istniejącego rozwiązania poprzez przeprojektowanie procesów i refaktoring kodu.

Podejście:

Po udanym przeniesieniu projektu oraz warsztatach doradczych przeszliśmy do migracji aplikacji do ekosystemu opartego na mikrousługach, aby zaoszczędzić czas i finanse. Dodaliśmy również funkcję automatycznych testów i wdrożeń, aby jeszcze lepiej zoptymalizować działanie i skuteczność systemu.

Rezultat:

Dzięki migracji i przeprojektowaniu systemu udało nam się z powodzeniem przejść z kwartalnych wdrożeń do pełnej automatyzacji typu Continuous Deployment (na żądanie). W ten sposób zmniejszyliśmy czas realizacji i wprowadzania zmian z dwóch miesięcy do jednego dnia. Ponadto zredukowaliśmy wskaźnik awaryjności z ponad 30% do mniej niż 10%. Dodatkowo określiliśmy obszary, w których można zaprowadzić oszczędności, dzięki czemu obniżyliśmy koszty korzystania z usługi Azure przez klienta o 50%. Powyższe zmiany znacząco usprawniły działanie, funkcje i wydajność systemu.

Potrzeba nowego, zaufanego partnera

Adia to cyfrowa giełda ogłoszeń o pracę, w związku z czym oprogramowanie jest podstawą modelu biznesowego firmy. Klient poszukiwał partnera z dwóch kluczowych powodów: aby zapewnić znaczny rozwój firmy oraz wdrożyć zmodernizowaną strategię technologiczną i architekturę rozwiązania. Kolejnym ważnym celem było wdrożenie dużo bardziej elastycznego systemu i szybkiej innowacji produktu.

Firma Adia zwróciła się do nas w maju 2019 roku w ramach poszukiwań nowego, godnego zaufania partnera technologicznego, który byłby w stanie zaoferować najwyższej jakości rozwiązania ustalonych ramach czasowych. Istotnym założeniem było uniknięcie manualnych interwencji w systemie, ponieważ wiążą się z nimi znaczne koszty, zarówno finansowe, jak i dotyczące reputacji klienta. Poprzedni usługodawca, z którym współpracowała firma Adia, nie spełnił tych wymagań i zahamował rozwój rozwiązania. Ta sytuacja sprawiła, że klient postanowił poszukać nowego partnera – i tak znalazł nas.

Dzięki tej współpracy udało nam się dokonać transformacji cyfrowej istniejących procesów. Zespół płynnie i sprawnie wprowadził innowacyjne zmiany w naszym produkcie, zachowując jego spójność, i to w błyskawicznym tempie.

Nasz partner jest biegły, jeśli chodzi o różnego rodzaju technologie i systemu, dzięki czemu proponuje śmiałe i po prostu lepsze sposoby realizacji projektu. Zespół jest sprawny w działaniu i zasługuje na zaufanie, co wynika z solidnej etyki pracy oraz wysokiej jakości i pozbawionego niemiłych niespodzianek procesu wykonania. Współpraca z Future Processing jest przyjemna, bezproblemowa i bardzo elastyczna. Dzięki zwinnemu podejściu firmy nasze doświadczenie partnerstwa jest znakomite.

Codzienna praca oparta jest na stałym i elastycznym przepływie informacji między nami a Future Processing. Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa. Razem z Future Processing stworzyliśmy sprawnie działający, proaktywny zespół specjalistów, którzy regularnie się spotykają, uczestniczą w warsztatach i kierują się podobnymi wartościami. Ta współpraca to pełen sukces.

Maurice Suter
Head of Digital Operations

Czego udało nam się wspólnie dokonać

Na początku współpracy przeprowadziliśmy serię warsztatów, aby poznać wymagania klienta i zaprojektować jak najlepsze rozwiązanie dostosowane do konkretnych realiów biznesowych. Nasze zalecenia i pomysły spotkały się z pozytywnym odbiorem. W rezultacie projekt rozpoczął się po udanym przejęciu od dotychczasowego dostawcy usług IT klienta. Naszym celem było czyszczenie i stabilizacja istniejącego systemu oraz jego cyfrowa transformacja polegająca na zaprojektowaniu od nowa dotychczasowo działających procesów i refaktoringu kodu.

Przyjęliśmy na siebie zadanie wsparcia oraz ulepszenia starego rozwiązania: pojedynczą, monolityczną aplikację zamieniliśmy na architekturę mikrousług opartych na chmurze. Dodaliśmy również funkcję automatycznych testów i wdrożenia, aby jeszcze lepiej zoptymalizować działanie i skuteczność systemu. Co więcej – pracujemy nad rozwojem kwartalnych i rocznych harmonogramów realizacji, aby dostarczać w ten sposób nowe funkcjonalności i ulepszenia. Następnym aktualnie realizowanym celem jest przepisanie na nowo i ulepszenie aplikacji mobilnej Adia.

Adia to dynamicznie działająca firma HR, a nasza współpraca opiera się na stałym i elastycznym przepływie informacji, który ma zagwarantować najwyższą jakość projektu. Współpracujemy ze stacjonarnym zespołem produktowym firmy Adia: wspólnie opracowujemy nowe funkcje, rozwiązania projektowe, architekturę oraz ulepszenia systemu głównego, które mają zapewnić jego solidne działanie. Razem tworzymy proaktywny zespół specjalistów, którzy regularnie się spotykają, biorą systematyczny udział w warsztatach projektowych i mają podobną kulturę pracy.

Udzielamy doradztwa dotyczącego podejmowania decyzji opartych na danych

Dzięki naszej pracy udało się skrócić czas realizacji zmian z dwóch miesięcy do jednego dnia, a także zmniejszyć wskaźnik awaryjności zmian z ponad 30% do poniżej 10% oraz zaoszczędzić 50% kosztów klienta związanych z wykorzystaniem technologii chmurowej. Każda nowa funkcja ma realny wpływ na działania biznesowe klienta. Regularnie opracowujemy podsumowanie naszej pracy, gdzie prezentujemy wymierne korzyści ze zrealizowanych działań. W podsumowaniu takim znajdują się różne wskaźniki, np. zaoszczędzony czas i zasoby, oraz informacje o tym, które z innych kluczowych zadań zostały zrealizowane dzięki uwolnionym zasobom.

Adia wysoko ceni współpracę z nami dzięki naszemu zaawansowanemu doświadczeniu w zakresie wykorzystywanych technologii, podejść i metod, a także dzięki naszej umiejętności stawiania wyzwań i proponowania ulepszeń i sposobów optymalizacji.

Klient angażuje nas w proces decyzyjny dotyczący nowych rozwiązań zewnętrznych oraz współpracy z firmami takimi jak Microsoft. Doradztwo obejmuje między innymi wybór narzędzi marketingowych oraz formułowanie wymagań dotyczących integracji technologicznych z istniejącym rozwiązaniem.

Niedawno zaproponowaliśmy nowe podejście i rozwiązanie technologiczne dla jednej z aplikacji mobilnych klienta, jako że aktualna wkrótce przestanie być wspierania. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę, która pozwoliła nam szczegółowo opisać istniejące opcje z perspektywy celów biznesowych oraz wesprzeć klienta w podjęciu przemyślanej decyzji. Obecnie przepisujemy aplikację przy wykorzystaniu nowej technologii, a przy okazji wdrażamy ulepszenia funkcjonalne i wydajnościowe.

Główne korzyści ze współpracy

  • Znacząca optymalizacja procesów, dzięki której udało się skrócić czas realizacji zmian z dwóch miesięcy do jednego dnia, zmniejszyć wskaźnik awaryjności zmian z ponad 30% do poniżej 10% oraz zaoszczędzić 50% kosztów klienta związanych z wykorzystaniem technologii Azure
  • Przepisanie i przeprojektowanie aplikacji na mikrousługi oraz wprowadzenie ulepszeń funkcjonalnych i wydajnościowych
  • Polepszenie częstotliwości wdrożeń: z kwartalnych na stałe (na żądanie)
  • Utrzymanie ekosystemu klienta poprzez sprawny i bezpieczny proces migracji od poprzedniego dostawcy
  • Płynne i sprawne innowacyjne zmiany w produkcie oraz szybki czas realizacji i wprowadzania aktualizacji na rynek
  • Zwinność działania, która pozwala na dostosowywanie kompetencji zespołu do zmieniających się wymagań
  • Otwarta i w pełni przejrzysta współpraca, w której wykorzystano potencjał podejścia agile w obu firmach
  • Jako partner technologiczny oferujący zróżnicowane usługi wspieramy klienta w utrzymaniu istniejącego rozwiązania, jednocześnie dostarczając nowe funkcjonalności

Zróżnicowane kompetencje zespołu

Zespół Future Processing jest zwinny w działaniu, co pozwala nam sprawnie i elastycznie dostosowywać nasze kompetencje do zmieniających się wymagań. Komunikacja w projekcie wyróżnia się wysoką jakością, ponieważ każdy członek zespołu utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem, co zapewnia skuteczną i sprawną współpracę.

Nasz zespół to w tej chwili jedyny zespół techniczny, z którym współpracuje Adia. Zespół składa się z konsultantów i doradców technologicznych oraz programistów. To pozwala na bezproblemowe zarządzanie codziennymi działaniami. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć wszelkie potrzebne funkcje oraz jasne i jakościowe dane, które są konieczne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Za sprawne zarządzanie projektem odpowiada nasz Scrum Master, który kieruje specjalistami, koordynuje działania projektowe i wdraża ulepszenia w procesie. Z kolei nasz analityk biznesowy odgrywa istotną rolę w identyfikowaniu nowych wymagań oraz łączeniu perspektywy biznesowej z techniczną. Analityk zarządza backlogiem produktu oraz prowadzi regularne warsztaty, na których przedstawiamy klientowi nowe pola do optymalizacji. Cały zespół odpowiada za właściwą realizację dobrych praktyk tworzenia oprogramowania.

TECHNOLOGIE

Wykorzystane w projekcie

Zespół dopasowany do Twoich potrzeb

Zaangażuj cały zespół utalentowanych specjalistów IT oraz ekspertów z wybranych technologii.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW IT

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.