Menu Zamknij menu
Kontakt

Skalowalny, kompetentny zespół obsługujący do 15 projektów jednocześnie, co pozwoliło klientowi przejść od publikacji papierowych do elektronicznych oraz znacznie ograniczyć koszty operacyjne.

Rozwój i ambitne cele

Euromoney Institutional Investor PLC jest międzynarodową grupą biznesowo-informacyjną.

Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Euromoney zatrudnia ponad 2 000 pracowników na całym świecie a jej portfel obejmuje ponad 30 firm operujących w sektorze finansowym, prawnym, energetycznym czy transportowym.

Firma prowadzi też szeroką gamę konferencji, seminariów i szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym kliencie? Kliknij tutaj

Wyzwanie biznesowe

Odpowiadając na potrzeby klienta

Praca w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze mediów oznacza, że firma Euromoney musi regularne tworzyć nowe aplikacje dla swoich klientów i pracowników.

Ponieważ radzenie sobie z ogromem pracy stawało się coraz trudniejsze, nasz klient zdecydował się na outsourcing części prac nad swoim oprogramowaniem.

70


osób pracujących nad 15 projektami realizowanymi jednocześnie

50


projektów dostarczonych dla klienta

Dostarczone rozwiązanie

Zakres współpracy

Zaczęliśmy pracować dla firmy Euromoney w 2009 roku z zaledwie czterema programistami. W trakcie naszej współpracy dla klienta pracowało aż 70 osób, zajmując się nawet 15 projektami jednocześnie. Na samym początku zapewnialiśmy zespoły o różnych poziomach doświadczenia, zarządzane przez Klienta. Jednak w kolejnych miesiącach współpracy nasz zespół podwoił się, a jego wydajność się zwielokrotniła.

Do tej pory wdrożyliśmy rozwiązania w następujących obszarach:

 

Reklama

Statystyka

E-commerce

Prawo

Zakładki Społecznościowe

Biznes & Marketing

Ankiety & Kwestionariusze

Usługi Webowe & systemu Windows

Planowanie Wydarzeń i Spotkań

Wyszukiwanie i Indeksowanie

Obciążenie pracą stale wzrastało, dlatego zespół wzbogacał się o nowych specjalistów:

  • Inżynierowie ds. zapewniania jakości – prawie 20 testerów stanowiących ponad 1/3 zespołu
  • Programiści odpowiedzialni za aplikacje webowe, konfigurację back office, systemy wewnętrzne i uaktualnianie oprogramowania
  • Inżynierowie bezpieczeństwa oraz testerzy

Wdrożyliśmy rodzaj systemu mentorskiego, który zakłada bliską współpracę deweloperów oraz inżynierów ds. zapewniania jakości.

Ścisła współpraca przynosi ogromne korzyści obu stronom, ponieważ możemy się upewnić, że wynik projektu spełni potrzeby naszego klienta. Przyczynia się to również do tworzenia i utrzymywania partnerskich relacji, bez względu na odmienną lokalizację.

Więcej niż tworzenie oprogramowania

Komunikacja jako klucz do sukcesu

W przypadku tak dużych projektów ważne jest, aby komunikacja była otwarta i regularna, dlatego ciągle staramy się usprawnić ten proces. Podejściem, które okazało się działać najlepiej jest spotkanie u klienta na początku każdego projektu, aby w pełni zrozumieć aspekty techniczne i potrzeby biznesowe. Ponad to, oprócz e-maili, liderzy zespołów przeprowadzają cotygodniowe rozmowy telefoniczne w celu przedyskutowania postępu w obrębie poszczególnych projektów.

Prawie każdy członek naszego zespołu odbywa codzienne wideokonferencje z inżynierami z firmy Euromoney, również z tymi, którzy są zaangażowani w sprawy biznesowe.

Dostarczamy wartość

Główne korzyści naszej współpracy

  • optymalizacja kosztów przy dostarczaniu większej ilości rozwiązań IT bez obniżenie ich jakości,
  • dostęp do kompetencji wykraczających poza rozwój oprogramowania,
  • zmodernizowana aplikacja dzięki zastosowaniu nowych technologii i dobrych praktyk,
  • zyskanie wieloletniego, godnego zaufania partnera IT.
Technologie

Użyte w projekcie

Zrealizuj swoje cele biznesowe dzięki oprogramowaniu

Współpracuj z nami i zamień swój pomysł w doskonałe rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

POZNAJ NASZE USŁUGI 

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.