Menu Zamknij menu
Kontakt
Global Travel Company

Architektura danych, aplikacje typu low-code i praktyki DevOps dla decyzji popartych danymi i najwyższej klasy obsługi klienta.

Nasz klient to międzynarodowa firma organizująca rejsy turystyczne na wodach morskich i śródlądowych. Firma oferuje niezapomniane doświadczenia w postaci wycieczek niewielkimi, luksusowymi statkami.

Touroperator zdobył uznanie wśród zarówno turystów, jak i innych przedstawicieli branży. Jest laureatem nagród za najlepsze rejsy rzeczne, ekskluzywne wzornictwo statkow i kajut, a także najwyższej klasy obsługę klienta.

Misją organizacji jest zapewnianie wysokiej jakości doświadczeń zorientowanych na klienta – od pierwszej wizyty na stronie i rezerwacji, przez niezapomniany rejs, po kontakt posprzedażowy ze społecznością stałych klientów.

Wyzwanie:

Wsparcie procesów biznesowych przy pomocy aplikacji low-code i praktyk DevOps oraz umożliwienie dogłębnego przetwarzania dużych zbiorów danych przy zastosowaniu najwydajniejszej architektury i oprogramowania.

Podejście:

Dzieląc się naszą wiedzą ekspercką, stworzyliśmy sprawnie działające rozwiązania cyfrowe oparte na głębokim zrozumieniu perspektywy biznesowej klienta oraz na naszym doświadczeniu w dziedzinie zarówno doradztwa technologicznego, jak i tworzenia oprogramowania.

Rezultat:

Nasz klient może teraz podejmować świadome decyzje oparte na analizie Big Data, ponieważ zintegrowaliśmy ponad 30 systemów w spójną architekturę Lakehouse. Nasza aplikacja Low-code oszczędza do 250 godzin pracy kierownikom działów i menedżerom, którzy nie muszą już ręcznie przygotowywać raportów ze wszystkich rejsów.

Wyzwanie biznesowe

Działania firmy są w całości skoncentrowane na maksymalizacji zysku oraz zapewnianiu wyjątkowo wysokiego poziomu usług. Klient poszukiwał elastycznego partnera, który byłby w stanie sprawnie wdrożyć narzędzia cyfrowe wspierające kluczowe procesy biznesowe, w tym te dotyczące zarządzania personelem, dostawcami i flotą, obsługi pasażerów oraz sprzedaży rejsów.

Systemy firmy są rozsiane po całym świecie. Generują one ok. 10 terabajtów rozproszonych danych związanych z m.in. sprawami kadrowymi, obsługą klienta, recenzjami, sprzedażą i całą flotą. Firma potrzebowała szytej na miarę architektury danych, aby oczyścić i przetworzyć istniejące dane, a także zarządzać nimi i przygotować je na potrzeby przyszłych raportów z wykorzystaniem Business Inteligence i Machine Learning.

Nasze rozwiązanie

Zakres prac

Spełniliśmy wymagania technologiczne klienta w zakresie architektury i modelowania danych, a także automatyzacji funkcjonowania firmy i procesów biznesowych dzięki wzmocnieniu zespołu klienta działaniami naszych ekspertów w dziedzinie doradztwa i tworzenia oprogramowania.

Usługi Big Data

Cloud

DevOps

Low-Code

Technical Writing

Nasza współpraca
w liczbach

 • Ok. 100 mln rekordów obsługiwanych codziennie przez nasze rozwiązania w trybie DELTA,
 • Ponad 10 TB Big Data generowanych, przechowywanych i przetwarzanych każdego miesiąca,
 • Ponad 30 systemów i źródeł danych, które zintegrowaliśmy w 1 spójną architekturę danych,
 • Ok. 250 godzin pracy kadry kierowniczej zaoszczędzone przy okazji każdej podróży pełnej floty dzięki naszej aplikacji niskokodowej,
 • Ponad 15 rodzajów technologii chmurowych i on-prem wykorzystanych w rozwiązaniach dotyczących danych,
 • 3 aplikacje low-code zwiększające wydajność zespołów lądowych oraz załóg statków,
 • Do 10 specjalistów technologicznych wspierających zespół klienta.

Uwolniliśmy potencjał
analityczny Big Data

Nasz klient to międzynarodowe przedsiębiorstwo. Swoje kluczowe procesy biznesowe realizuje na bazie licznych systemów rozproszonych po całym świecie, które generują ponad 10 terabajtów Big Data miesięcznie.

Firma połączyła moce z naszymi specjalistami, aby zaprojektować i wdrożyć kompleksowe rozwiązania dotyczące danych. Wspólnie połączyliśmy ponad 15 usług i komponentów chmurowych i lokalnych, czego efektem jest płynny przepływ dużych ilości złożonych danych, procesowanie typu FULL i DELTA oraz przechowywanie i modelowanie danych.

Tak rentowny i bezpieczny system przechowywania i przetwarzania danych sprawia, że analitycy biznesowi klienta nie muszą już tracić czasu na ręczne i czasochłonne operacje w arkuszach kalkulacyjnych. Za jednym kliknięciem myszy terabajty danych automatycznie zamieniają się we wnikliwe raporty. • Doradztwo w zakresie danych. Nasi eksperci podzielili się z zespołem klienta swoją dogłębną i wszechstronną wiedzą dotyczącą wszelkich aspektów architektury danych w chmurze i ich modelowania – wszystko po to, by dane klienta były przetwarzane w możliwie najszybszy i najbardziej wydajny finansowo sposób.
 • Architektura danych. Sprawdziliśmy i opracowaliśmy solidne potoki danych, aby zapewnić sprawny przepływ danych z ponad 30 rozproszonych źródeł (bazy danych, REST API, CSV i pliki płaskie JSON) do jednego wydajnego repozytorium. Zadbaliśmy w ten sposób o to, by kluczowe dane na temat logistyki, HR, sprzedaży i innych działań biznesowych zachowywały spójną jakość usprawniającą dalszą analizę biznesową i raportowanie.
 • Architektura Lakehouse. Dzięki stworzeniu odpowiednich fundamentów i opracowaniu architektury przechowywania danych, w ramach której rozproszone dane są integrowane i przetwarzane do celów sprawozdawczych i analitycznych, uwolniliśmy ogromny potencjał biznesowy danych posiadanych przez klienta.
 • Migracja ze Snowflake do Databricks. Dzięki opracowaniu strategii i wsparciu zmian w platformie klienta zadbaliśmy o to, by dane przetwarzane były w najbardziej wydajny sposób pod względem czasu i kosztów. Ponadto przygotowaliśmy dane klienta do dalszych działań związanych z uczeniem maszynowym.
 • Modelowanie danych. Klient może teraz podejmować decyzje oparte na szczegółowych raportach generowanych przez przygotowany przez nas solidny model przeznaczony do analizy złożonych danych finansowych.
 • Migracja do chmury. Poprzez nadzór procesu migracji do chmury zadbaliśmy o nieograniczoną przepustowość i dużą moc obliczeniową, dzięki czemu można teraz bezpiecznie przechowywać i przetwarzać rosnące wykładniczo ilości danych.
 • Python API. Zapewniliśmy zgodność działań klienta z wymaganiami pozostałych interesariuszy poprzez opracowanie inteligentnego rozwiązania API, które pomaga udostępniać wybrane dane do systemów zewnętrznych.

Praktyki DevOps
dla szybkich operacji i większych oszczędności

Poprzez wybór i integrację ponad 10 wiodących elementów i technologii zagwarantowaliśmy wydajność i niezawodność automatyzacji operacji zbiorczych i obiegu danych w firmie klienta. Nasze rozwiązania dotyczące automatyzacji lokalnych i w ramach chmury Azure są stabilne i przewidywalne dzięki temu, że do ekosystemu klienta wprowadziliśmy niezawodne praktyki DevOps.

 • Wdrożyliśmy automatyzację operacji opartych na architekturze Azure Pipelines – to godne zaufania i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie oszczędza czas. Regularnie minimalizujemy ryzyko powstawania błędów w ramach Azure Functions oraz zwiększamy wydajność wdrożeń za pomocą potoków danych ciągłej integracji, które radzą sobie z szybkimi i powtarzalnymi operacjami w obrębie IaC (infrastruktura jako kod) i Azure Apps.
 • Ułatwiamy i przyspieszamy zarządzanie infrastrukturą chmurową przy użyciu deklaratywnego narzędzia typu IaC opartego na języku – Bicep. Co więcej – dzięki plikom Bicep, których można używać kilkakrotnie, znacząco zmniejszamy nakład pracy deweloperów związany z dalszymi aktualizacjami.
 • Minimalizujemy też czas przestoju aplikacji poprzez przewidywanie i eliminowanie możliwych błędów. Nieustannie ulepszamy oprogramowanie, aby zwiększyć jego stabilność i wydajność. Potrafimy wprowadzać zmiany aktywnie i reaktywnie, na podstawie analizy wydajności aplikacji przy użyciu narzędzi Application Insights dotyczących tzw. obserwowalności.

Wykorzystanie praktyk DevOps zwiększa tempo oraz redukuje koszty tworzenia i obsługi oprogramowania, a także usprawnia zwinność operacyjną i konkurencyjność rynkową naszego klienta.

Zwiększyliśmy wydajność
dzieki Power Apps

Słuchamy klienta i doradzamy mu, projektując aplikacje low-code, które zwiększają wydajność codziennych działań.

Nasze praktyczne podejście do automatyzacji działań w firmie klienta zaczęło się od szczegółowego przeglądu dostępnych rozwiązań, którego celem było najtrafniejsze spełnienie potrzeb organizacji.

Przedstawiliśmy nasze szerokie spojrzenie na te rozwiązania i zaproponowaliśmy najbardziej skuteczne aplikacje typu low-code, by odciążyć zespoły poprzez automatyzację najbardziej pracochłonnych działań.Nasza wiedza i umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania pozwoliły nam na zaprojektowanie aplikacji typu low-code, które usprawniają codzienne działania międzynarodowych zespołów lądowych i załóg rejsów.

 • Stworzona przez nas przełomowa aplikacja mobilna do podsumowywania danych o rejsach pozwala zaoszczędzić ok. 250 godzin pracy dyrektorów i kierowników oddziałów przy okazji każdej podróży pełnej floty. Zwiększa ona wydajność działań sprawozdawczych klienta, ponieważ zwalnia członków załogi z konieczności pisania raportów z każdego rejsu w standardowych arkuszach kalkulacyjnych i plikach tekstowych na komputerze. Teraz dzięki wygodnemu interfejsowi i licznym szablonom pracownicy mogą wprowadzać dane w czasie rzeczywistym jeszcze na pokładzie statku i składać pełne sprawozdanie tuż po zakończeniu rejsu. Dane rejsowe wprowadzane poprzez aplikację mobilną są przechowywane na listach SharePoint, dzięki czemu są gotowe do dalszych sprawozdań Power BI.

 

 

 

 • Pracownicy mogą wygodnie składać prośby o nowe projekty, ponieważ pomogliśmy zastąpić istniejące nieelastyczne narzędzie React nowym rozwiązaniem Power Apps. Aplikacja wewnętrzna ułatwia wysyłanie podsumowań szczegółów projektu oraz śledzenie procesów decyzyjnych i ocen. Użytkownicy mogą łatwo dopasować formularz do opisu każdego projektu.
 • Opracowujemy również inteligentną aplikację do organizacji i zwiększania wydajności procesu wdrażania dostawców. Dzięki systemowi rozliczeń dla gości w ramach Azure AD zewnętrzni kontrahenci mogą samodzielnie wprowadzać dane bez konieczności angażowania zespołu klienta. Ponadto jako że nie ma potrzeby tworzenia kont zewnętrznych dla każdego nowego usługodawcy, nasze rozwiązanie zwiększa rentowność operacji.
Technologie

użyte w projekcie

Wszechstronni eksperci
w dziedzinie rozwiązań cyfrowych

Klient już od ponad 5 lat czerpie z doświadczenia naszych wyjątkowych i utalentowanych pracowników, którzy dzielą się swoją aktualną wiedzą techniczną i dostarczają wysokiej jakości rozwiązania cyfrowe.

 • Nasz Cloud Data Architect nadzorował i przeprowadzał migrację danych ze Snowflake do Databricks. Zaprojektował też solidną architekturę przepływu danych typu lakehouse. Cloud Data Engineer opracowuje i utrzymuje modele analizy danych. Cloud Data Base Administrator wspiera ekspertów w zakresie danych, jeśli chodzi o realizację szerokiego wachlarza usług w tym obszarze.
 • Nasz wszechstronnie uzdolniony DevOps Engineer, posiadający umiejętności zarówno na polu tworzenia oprogramowania, jak i w dziedzinie DevOps, realizuje dobre praktyki DevOps, dbając o szybkie wdrażanie funkcjonalności, które sprawiają, że automatyzacja jest stabilna, solidna i przewidywalna.
 • Doświadczony Power Platform Developer konsultuje i opracowuje dopasowane rozwiązania low-code, by zwiększyć wydajność codziennych działań.
 • Utalentowany Technical Writer tworzy spójne i obszerne opisy oraz instrukcje obsługi, aby wesprzeć zespoły techniczne i nietechniczne w jak najpełniejszym wykorzystaniu narzędzi i rozwiązań cyfrowych, które zbudowaliśmy.

Zespół dopasowany do Twoich potrzeb

Zaangażuj cały zespół utalentowanych specjalistów IT oraz ekspertów z wybranych technologii.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW IT

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.