Menu Zamknij menu
Kontakt

Odświeżenie produktu Time Care, w tym jego przeniesienie z aplikacji desktopowej do sieci, co usprawniło procesy zarządzania zasobami, a także przyczyniło się do oszczędności kosztów, łatwiejszego dostępu do aplikacji i jej utrzymania.

Rozwój i ambitne cele

Firma Time Care AB jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania pracownikami, koncentrującym się głównie na rynku opieki zdrowotnej.

Ponad 50% gmin w Szwecji jest klientami Time Care, dlatego firma zdobyła dogłębną wiedzę o problemach i trudnościach, z którymi na co dzień mierzą się organizacje służby zdrowia. Od 2009 roku spółka Time Care należy do Allocate Software.

Allocate Software koncentruje się na dostarczaniu narzędzi, które pomagają instytucjom opieki zdrowotnej bezpiecznie i efektywnie zarządzać swoim personelem, tak aby mogli zapewnić wyjątkową opiekę wszystkim swoim pacjentom.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym kliencie? Kliknij tutaj

Wyzwanie biznesowe

Odpowiadając na potrzeby klienta

Naszym głównym celem było opracowanie nowoczesnego interfejsu sieciowego dla produktu Time Care Planning, który korzystał z poprzedniej aplikacji desktopowej.

Nawiązaliśmy współpracę z Time Care, kiedy spółka była już jednym z oddziałów firmy Allocate Software. Zostaliśmy jej poleceni jako niezawodny partner do outsourcingu usług programistycznych.

 

 

800


organizacji z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie wybiera Allocate Software

2009


Time Care stało się częścią Allocate Software

Dostarczone rozwiązanie

Zakres współpracy

Byliśmy odpowiedzialni za odświeżenie produktu Time Care, którego celem było uprawnienie i optymalizacja procesu identyfikacji i wdrożenia pracowników do obsadzenia dostępnych zmian.

Rozwój
Oprogramowania

Doradztwo
Techniczne

Programiści
front-end 

Architektura
Rozwiązania

Optymalizacja pracy personelu - The Roster Administrator

Pracownicy medyczni mogą decydować o tym, kiedy pracują i przez jaki czas. Następnie, muszą wprowadzić swoje preferencje do systemu. Następnie, The Roster Administrator musi opracować i zatwierdzić harmonogramy pracy dla poszczególnych osób na podstawie ich preferencji, jednocześnie uwzględniając wymagania organizacji, przepisy Unii Europejskiej i porozumienia ze związkami zawodowymi, które wprowadzają ograniczenia dla pracowników, tzn. ograniczenie czasu pracy jednej osoby do 40 godzin tygodniowo.

WIĘCEJ NIŻ TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Dodatkowe role w projekcie

Na początku projektu Architekt Techniczny ściśle współpracował z Architektem Technicznym po stronie Time Care, aby w pełni zrozumieć system. Podejście to umożliwiło nam ustalenie architektury oraz zaplanowanie prac do wykonania. Wszystko to zagwarantowało solidną podstawę do rozpoczęcia prac w jak najkrótszym czasie, aby generować realną wartość biznesową.

Wdrożyliśmy ulepszenia oraz zadbaliśmy o frontend, aby aplikacja była nie tylko funkcjonalna, ale także atrakcyjna wizualnie.

Pracowaliśmy w zwinnych metodologiach – Product Owner po stronie klienta i Scrum Master w Polsce. Klient był bardzo zadowolony z naszego doświadczonego Scrum Mastera, który naprawdę pomógł zespołowi zwiększyć tempo prac.

Po stronie Future Processing projekt był również wspierany przez Agile Coacha, który służył radą w przypadku wątpliwości dotyczących procesu, oraz doradcę technicznego, który pomagał nam przezwyciężyć wyzwania technologiczne.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni ze współpracy. Zespół szybko przywykł do nowej aplikacji, co podniosło wydajność. Ewentualne problemy były sygnalizowane od razu wraz z sugerowanymi rozwiązaniami. Naszą relację z Future Processing można bez wątpienia nazwać partnerstwem, ponieważ czuliśmy się jak członkowie jednej drużyny. Gdybyśmy znów mieli nawiązywać współpracę, nie zmienilibyśmy niczego.

Rickard Lindstorm
Development Manager, Time Care
Dostarczamy wartość

Główne korzyści naszej współpracy

Nowy, interaktywny, sieciowy interfejs użytkownika działa wykorzystując nowoczesne technologie. Zoptymalizowaliśmy proces obsadzania dyżurów odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, nie tylko upraszczając złożony proces, ale zapobiegając naruszeniu obowiązujących przepisów.

 

Ponadto, aplikacja już zaczęła generować nowych klientów dla Time Care.

 

Przejście z aplikacji desktopowej na sieciową zapewniło szereg korzyści.

  • OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW: użytkownicy wchodzą do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co oznacza, że nie ma potrzeby obsługiwania wielu systemów,
  • DOSTĘP Z DOWOLNEGO MIEJSCA: aplikacje sieciowe pozwalają na dostęp użytkowników z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem szeregu urządzeń,
  • ŁATWIEJSZE UTRZYMANIE: aplikacje sieciowe muszą zostać zainstalowane tylko raz na serwerze, prowadzenie napraw i aktualizacji jest łatwiejsze,
  • UMOŻLIWIENIE USŁUG SAAS: klient może sprzedawać aplikację jako usługę hostingową.
Future Processing
Kluczowe czynniki sukcesu

Pokonując wyzwania

Jedną z trudności było rozproszenie zespołu, ponieważ współpracowaliśmy z deweloperami ze Szwecji, Londynu, Polski, a na samym końcu także Macedonii. Początkowo praca w takim zespole była trudna pod względem wdrożenia, a także – co ważniejsze – przestrzegania zasad Scrum. Z czasem jednak nauczyliśmy się skutecznie zarządzać codzienną pracą i wszystko zadziałało na naszą korzyść, ponieważ mogliśmy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy.

Kolejną trudnością napotkaną na początku projektu była migracja starego kodu. System jest duży i przez lata ewoluował, dlatego niektóre jego części były złożone, napisane w starej technologii i nie zawsze dobrze udokumentowane. Kiedy jednak poznaliśmy kod, lepiej zrozumieliśmy wymagania i opracowaliśmy procesy wewnętrzne, co znacząco poprawiło i przyspieszyło proces programowania. Dzięki temu nasza codzienna praca stała się znacznie bardziej wydajna.

Technologie

Użyte w projekcie

Zrealizuj swoje cele biznesowe dzięki oprogramowaniu

Współpracuj z nami i zamień swój pomysł w doskonałe rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

POZNAJ NASZE USŁUGI

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.