Menu Zamknij menu
Kontakt

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445.

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Wybór kandydata do pracy i przeprowadzenie procesu rekrutacjiart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda kandydata (w przypadku przetwarzania danych spoza zakresu Kodeksu Pracy)
Nawiązanie kontaktu w celu zaoferowania pracy lub współpracyart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (pozyskanie nowego pracownika lub współpracownika)
Zaoferowanie pracy lub współpracy zgodnej z profilem zawodowym i wcześniejszymi preferencjami (przyszłe rekrutacje)art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda na przyszłe rekrutacje
Przekazanie danych kontaktowych naszym partnerom biznesowym, którzy mogą być zainteresowani kandydaturąart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda na przekazanie kandydatury partnerom biznesowym

Zakres danych

Dane pozyskujemy na jeden z kilku sposobów:

 • bezpośrednio od Ciebie, np. na konferencji branżowej, targach pracy czy poprzez formularze na naszej stronie internetowej lub Facebooku
 • od agencji rekrutacyjnej, z którą współpracujesz
 • z portalów biznesowych, takich jak LinkedIn, GoldenLine czy Pracuj.pl;
 • z polecenia

Dane, jakie gromadzimy, to przede wszystkim: imię, nazwisko, email, numer telefonu, źródło danych, CV oraz list motywacyjny. Jeśli jest to uzasadnione, to w ramach współpracy możemy pozyskiwać dodatkowe dane, w zależności od potrzeb. Jeśli wysyłasz nam szerszy zakres danych niż wymagany w Kodeksie Pracy (np. zdjęcie lub zainteresowania w CV) to uznajemy to za Twoją zgodę na przetwarzanie tych danych do celów rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, to możemy przekazać Twoją kandydaturę naszym partnerom biznesowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Część danych rekrutacyjnych przechowujemy w systemach dostarczanych przez inne firmy, zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach zawsze zawieramy z takimi firmami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodnie z RODO.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • tak długo, jak długo będziemy prowadzić projekty w tematyce lub technologiach, którymi w naszej ocenie możesz być zainteresowany
 • do czasu wycofania przez Ciebie zgody (w przypadku zgody)
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu (w przypadku uzasadnionego interesu).
 • do 3 lat po zakończonej rekrutacji w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń

Co jakiś czas możemy Cię zapytać, czy jesteś jeszcze zainteresowany otrzymywaniem od nas ofert.

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w każdej chwili możesz:

 • żądać od nas dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania
 • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com oraz żądać w związku z tym usunięcia przez nas Twoich danych.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie lub zawierając umowę. Dane te otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz je przesłać innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
 • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Konieczność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji lub zaoferowaniu udziału w projekcie, który może być zgodny z Twoimi preferencjami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.