Menu Zamknij menu
Kontakt

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Nawiązywanie relacji handlowych oraz sprzedaż usługart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (dążenie do sprzedaży usług)
Zawieranie oraz wykonywanie umówart. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy
Ściąganie należnościart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (utrzymanie płynności finansowej)
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 74 Ustawy o Rachunkowości
Obowiązek prawny
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (ochrona interesów przedsiębiorcy)
Marketing usług własnychart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (dążenie do sprzedaży usług i dbanie o wizerunek przedsiębiorcy)
Marketing usług partnerów biznesowychart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (dążenie do sprzedaży usług oraz promowanie partnerów biznesowych)

Zakres danych

Dane gromadzimy na kilka sposobów:

  • bezpośrednio od Ciebie,
  • z ogólnodostępnych źródeł, jak strony internetowe Twojej firmy lub portale biznesowe (takie jak LinkedIn)
  • automatycznie (np. poprzez wizyty na naszych stronach internetowych)
  • od osób trzecich, w tym głównie z polecenia

Dane, jakie gromadzimy, to przede wszystkim: imię, nazwisko, email, numer telefonu, źródło danych. Jeśli jest to uzasadnione, to w ramach współpracy możemy pozyskiwać dodatkowe dane, w zależności od potrzeb.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, (m.in. podmiotom realizującym obsługę formularza kontaktowego, newslettera, poczty elektronicznej, hostingu, wsparcia technicznego, usługi konsultingowe lub audytowe).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy przekazywać Twoje dane naszym partnerom biznesowym.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, do czasu zakończenia umów lub tak długo, jak to jest wymagane przepisami prawa.

Możemy także zachować dane (lub ich część) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia współpracy.

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w każdej chwili możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania
  • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com oraz żądać w związku z tym usunięcia przez nas Twoich danych.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
  • otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś wyrażając zgodę na ich przetwarzanie lub zawierając umowę. Dane te otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz je przesłać innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
  • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Konieczność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy. Może nam także uniemożliwić realizację naszych uzasadnionych interesów i skutkować brakiem złożenia oferty zgodnej z Twoimi preferencjami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj.