Menu Zamknij menu
Kontakt

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445.

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Zapewnienie ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (zapewnienie ochrony oraz identyfikacja zagrożeń i naruszeń bezpieczeństwa)

Zakres danych

W związku z odwiedzinami przez Ciebie naszych budynków lub ich najbliższej okolicy, nasze kamery mogą zarejestrować Twój wizerunek.

Jeśli nie posiadasz karty wstępu, to utrwalamy też Twoje dane (imię, nazwisko, podpis) w naszej księdze wejść/wyjść (elektronicznej lub papierowej).

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom współpracującym z nami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji (przede wszystkim agencjom ochrony),
  • podmiotom realizującym dla nas usługi elektronicznej księgi wejść/wyjść,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy nadzorcze),

W uzasadnionych przypadkach możemy udostępnić nagranie z monitoringu osobom trzecim (np. w przypadku nagrania stłuczki na parkingu), ale robimy to z poszanowaniem praw osób postronnych.

Okres przetwarzania danych

Dane z monitoringu będziemy przechowywać do 1 miesiąca od daty zarejestrowania obrazu.

Dane w księdze wejść/wyjść będziemy przechowywać przez 3 miesiące od daty pozyskania danych.

Twoje prawa

W uzasadnionych przypadkach możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, to możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Konieczność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wejścia na teren budynków Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.