Podział Spółki

Gliwice, dnia 11 czerwca 2019 r.

Informujemy, że dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podział Future Processing sp. z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produkcją, rozwojem i sprzedażą oprogramowania Adaptive Vision (Majątek Przenoszony) do istniejącej spółki: Adaptive Vision sp. z o.o., ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, NIP: 6312681823, REGON: 381349210, KRS: 0000749832. Podział został dokonany w zgodzie z Planem Podziału z dnia 29 marca 2019 r., opublikowanym  na stronach internetowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej.

Cała działalność związana z Majątkiem Przenoszonym będzie w wyniku podziału prowadzona i kontynuowana przez Adaptive Vision sp. z o.o. Niezależnie od zamiaru indywidualnego poinformowania zainteresowanych podmiotów, uprzejmie prosimy dostawców i kontrahentów o uwzględnienie ww. informacji w swoich rejestrach, szczególnie na potrzeby rozliczeń i prawidłowości fakturowania.

Gliwice, dnia 29 marca 2019 r.

Zarząd Future Processing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000217147 (dalej jako Future Processing lub Spółka Dzielona) ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, że dnia 29 marca 2019 r. Future Processing oraz Adaptive Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000749832 (dalej jako Spółka Przejmująca) przyjęły Plan Podziału, na podstawie którego dokonany zostanie podział Future Processing.

Podział nastąpi przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością dotyczącą oprogramowania Adaptive Vision na Spółkę Przejmującą (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

Treść Planu Podziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Plan Podziału wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, można przeglądać w siedzibie Spółki Dzielonej (ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice).

Plan podziału spółek przez wydzielenie

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj.